کارشناس محترم با سلام
ظرف ۱۰ روز آینده امور کارشناسی ارجاعی کانون فقط از طریق سامانه اینترنتی کانون ارسال خواهد شد. لذا فوراً فایل آموزش استفاده از سامانه را از طریق لینک زیر دانلود نمائید.

آموزش اتوماسیون کانون را از اینجا دانلود کنید.