بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر می رساند سومین دوره انتخابات ارکان کانون رأس ساعت ۹ صبح مورخ ۹۷/۱۲/۱۶ در مکان سالن ۹ دی شهر بوشهر واقع در بوشهر جنب هتل دلوار برگزار می گردد. از شما دعوت می گردد در این جلسه شرکت نمائید.

هیأت مدیره کانون ۹۷/۱۱/۲۸