ردیفنام و نام خانوادگیرشتهصلاحیت هاآدرسشماره تماس
۱ علی آتیارراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- ارزیابی اراضی (مسکونی ، غیرمزروعی- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تشخیص حسن انجام کار تعیین علت روز و میزان خسارت- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد – ارزیابی املاک مسکونی – اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی- سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت بوشهر – خیابان بهشت صادق – نرسیده به چهار راه فضیلت – کوچه فردوس ۴۲ کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۷۳۷۱۱۴۱۶
۲ رضا ابراهیمیامور ثبتیامور ثبتی استان بوشهر – بندر دیلم – اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دیلم۹۱۷۱۷۲۴۱۱۰
۳ احمد احمدنیاراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- ارزیابی اراضی (مسکونی ، غیرمزروعی)- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تشخیص حسن انجام کار تعیین علت روز و میزان خسارت – تهیه و رسیدگی صورت کارکرد – ارزیابی املاک مسکونی – اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی – سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت بوشهر – خیابان عاشوری – کوچه بهارستان ۱ – ساختمان امیر – واحد همکف۹۱۷۶۶۶۲۳۴۶
۴ محمدرضا احمدی فرراه و ساختمانمتره ، ارزیابی ساختمان ، تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت المثل ، تعیین میزان خسارت و تعمیرات و تشخیص حسن انجام کار ، تطبیق وضعیت با نقشه ، سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت بوشهر – خیابان بهشت صادق – چهار راه توحید – جنب سالن حجاب – مجتمع تجاری مسکونی۵۶ – طبقه همکف۹۱۷۱۷۲۱۱۳۴
۵ هومان اسدیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- ارزیابی اراضی (مسکونی ، غیرمزروعی)- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تشخیص حسن انجام کار تعیین علت روز و میزان خسارت – تهیه و رسیدگی صورت کارکرد- ارزیابی املاک مسکونی – اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی بوشهر – سنگی – کوچه آسیا – پلاک ۲۴ – طبقه همکف۹۱۷۳۷۱۶۸۶۴
۶حمزه افشونراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- ارزیابی اراضی (مسکونی ، غیرمزروعی) – تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – ارزیابی املاک مسکونی- تطبیق وضعیت(با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ،…)بوشهر – مجتمع تجاری زیتون – واحد ۳۰۲-D1۹۱۷۳۷۲۷۳۷۶
۷ محمد باقر امیریراه و ساختمان و نقشه برداریتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل) ، ارزیابی اراضی (مسکونی ، غیرمزروعی) ، تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت ، تشخیص حسن انجام کار تعیین علت روز و میزان خسارت ، تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ، ارزیابی املاک مسکونی ، اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی بوشهر – میدان آزادی (برج) – اداره کل راه و ترابری استان بوشهر۹۱۷۱۷۱۹۴۳۹
۸ مصطفی بازیاریراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی گناوه ـ خیابان طالقانی ـ کوچه شقایق ـ منزل حاج رضا بازیاری۹۱۷۷۷۱۴۸۵۱
۹ بیژن باستانیراه و ساختمانارزیابی ساختمان ـ ارزیابی اراضی (مسکونی ، غیرمزروعی) ـ متره و تعیین مقادیر و برآورد هزینه تعمیرات ـ تشخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز میزان خسارت ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل ـ تعیین میزان سرقلی و حقوق کسب و پیشه ـ رسیدگی به اختلاف کارفرما ، مشاور و پیمانکار(رتبه۲) ـ  تعیین و تشریح وضعیت ـ تطبیق وضعیت ـ تشخیص اراضی بایر و بایر وموات(ساختمان) استان بوشهر – بندر گناوه – چهار راه بسیج – مجتمع تجاری سیفی – طبقه دوم – دفتر نظام مهندسی ساختمان۹۱۷۳۷۲۹۵۶۲
۱۰محمد جعفر برازجانیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی بوشهر – بلوار شهید چمران – کوچه ساحل ۱ – ساختمان ۸۸ – طبقه سوم – واحد ۵ کدپستی ۷۵۱۵۸۶۷۵۴۷۹۱۷۱۷۱۰۹۸۹
۱۱ رحیم برقکامور ثبتیرسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک – تشخیص حدود ثبتی املاک – ارزیابی املاک موضوع ماده ۱۴۸-۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اداره ثبت و اسناد جم۹۱۷۳۷۱۲۴۸۴
۱۲ ناصر بهشتیراه و ساختمان و نقشه برداریمتره و برآورد مخارج و تعمیرات ساختمان ـ ارزیابی اراضی غیرمزروعی ـ محاسبات فنی ساختمان ـ ارزیابی و افراز اراضی شهری ـ تعیین مال الاجاره و اجرت المثل ـ تعیین حق کسب و پیشهبوشهر ـ خیابان مطهری ـ روبروی پمپ بنزین ـ مجتمع نیایش طبقه دو م واحد ۹۹۱۲۱۲۵۶۱۷۳
۱۳سهیل پاشازاده جان نثارراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل) – ارزیابی اراضی (مسکونی ، غیرمزروعی) – تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تطبیق وضعیت(با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ،…)  – ارزیابی املاک مسکونیبوشهر – خیابان خبرنگار – مجتمع استانداری – انصاف ۴ – واحد ۲۹۱۷۴۰۰۰۵۶۷
۱۴محمد رسول پروریراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- ارزیابی اراضی (مسکونی ، غیرمزروعی) – تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تهیه و رسیدگی صورت کارکرد – تشخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت – ارزیابی املاک مسکونی – اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونیبوشهر – خیابان امام خمینی – روبروی بیمارستان تخصصی دی – طبقه همکف – دفتر نمایندگی بیمه میهن۹۱۷۷۷۲۰۶۷۵
۱۵رهام پیکریراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- ارزیابی اراضی (مسکونی ، غیرمزروعی) – متره و برآورد -تطبیق وضعیت(با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ،…) – تشخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت – تهیه و رسیدگی صورت کارکرد- ارزیابی املاک مسکونی – اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونیبوشهر – خیابان شهید مطهری – روبروی پمپ بنزین – طبقه دوم – دفتر فنی و مهندسی سرای نو۹۱۷۷۷۲۶۶۲۹
۱۶فتح الله توسلیامور ثبتیرسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاکبوشهر – خیابان یادگار امام (ره) – جنب نمایندگی بیمه پاسارگاد – منزل شخصی توسلی۹۱۷۱۷۶۵۶۳۶
۱۷حجت اله جعفریراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تطبیق وضعیت (با نقشه ، قرارداد، ضوابط ، مقررات، قدمت ، نوع ،…) ـ متره و برآورد(تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات) ـ ارزیابی اراضی مسکونی ـ ارزیابی املاک مسکونیبوشهر – بهمنی – خواجه ها – منازل ۶۰ واحدی آب و فاضلاب – بلوک ۶ – طبقه دوم۹۱۷۳۷۱۹۵۸۱
۱۸فرید جفرهراه و ساختمانمتره و براورد ـ ارزیابی املاک مسکونی ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل) ـ تشخیصبوشهر – خیابان باغ زهرا – روبروی پمپ بنزین – دفتر مهندسی بوشهر سازان۹۱۷۱۷۱۲۹۲۴
۱۹محمد جمال جلالیمعماریتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل) ـ تشخیص حسن انجام کار ، تعیین بروز و میزان خسارت ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات ـ ارزیابی اراضی مسکونیدر حال حاضر در استان نمی باشد۹۱۲۱۴۵۰۹۶۴
۲۰ علیرضا حسین آبادیمعماریتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی بوشهر ـ بلوار یادگار امام کوچه املاک بهاران سمت راست فرعی دوم مجتمع شادکام طبقه ۳ واحد ۸۹۱۷۷۷۱۶۶۵۱
۲۱ خلیل حسینیحسابداری و حسابرسیحسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی بوشهر – خیابان عاشوری – کوچه بهارستان ۲۰ – روبروی مجتمع امیرالمومنین – پلاک سوم – سمت راست کدپستی ۷۵۱۴۸۷۹۱۳۱۹۱۷۷۷۲۳۵۳۲
۲۲ مهدی حسینیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی بوشهر – استانداری – معاونت امور عمرانی – شورای فنی استان۹۱۷۱۷۱۰۱۱۵
۲۳رضا حفظ الهراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل) ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ـ تشخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز و میزان خسارت ـ ارزیابی اراض(مسکونی ، غیرمزروعی) ـ ارزیابی املاک مسکونیبوشهر – اداره کل راه و ترابری استان بوشهر۹۱۷۳۷۱۰۵۲۳
۲۴پریسا حق شناسراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تطبیق وضعیت (با نقشه ، قرارداد، ضوابط ، مقررات، قدمت ، نوع ،…) ـ متره و برآورد(تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات) ـ ارزیابی اراضی مسکونی ـ ارزیابی املاک مسکونیشیراز – عفیف آباد – کوچه ۱۶ – ساختمان ۱۱ – طبقه اول۹۱۷۷۱۳۴۴۰۳
۲۵داوود حیدریراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونیکنگان – ۶۰ واحدی پشت هلال احمر – بلوک سوم – پلاک ۴۱۹۱۷۱۷۹۲۰۸۵
۲۶عبدالرضا خلیفهراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ  متره و برآورد(تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات) ـ ارزیابی اراضی مسکونی ـ ارزیابی املاک مسکونیبوشهر – دانشگاه خلیج فارس۹۱۷۱۷۱۰۰۶۳
۲۷فردین خورشیدیانبرنامه ریزی شهریتشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آنبوشهر – شهرداری بندر بوشهر۹۱۷۱۷۲۱۶۹۰
۲۸بهرام دهقانراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تطبیق وضعیت(با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ،…) –  تهیه و رسیدگی صورت کارکرد – ارزیابی اراضی مسکونی ـ ارزیابی املاک مسکونیبوشهر – خیابان رئیسعلی دلواری – کوچه چاپخانه علوی – انتهای کوچه طبقه دوم۹۱۷۱۷۲۱۸۹۹
۲۹حسین دیریراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل) ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ـ تشخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز و میزان خسارت ـ ارزیابی اراضی(مسکونی ، غیرمزروعی)بوشهر – خیابان مطهری – اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر۹۱۷۳۷۷۲۵۱۴
۳۰ اسماعیل راه پیمانقشه برداری و اطلاعات مکانیتهیه نقشه رقومدار(توپوگرافی)به مقیاس۱:۲۰۰ – تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک – پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوایی و شناسایی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوایی وحدتیه – خیابان شهید بهشتی – جنب پایگاه شهید رجایی – منزل علی راه پیما۹۱۲۷۹۷۶۱۴۹
۳۱ اکبر رستمیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی
۳۲ حمید رستمیامور ثبتیامور ثبتی بوشهر – خیابان مطهری – کوچه عرفان ۲۸ – منزل پنجم سمت راست – کدپستی ۷۵۱۶۶۳۴۸۹۹۹۱۷۳۷۱۲۱۸۳
۳۳ سعید رستمیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونیبوشهر – عالیشهر – فاز ۲ – خیابان دانش آموز کدپستی ۷۵۱۹۶۶۳۳۳۱۹۱۷۷۷۵۷۷۳۲
۳۴سیدعلی رضویراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی
۳۵علیرضا رومزیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- ارزیابی اراضی (مسکونی ، غیرمزروعی) – تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تطبیق وضعیت(با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ،…)بوشهر – خیابان امام – خیابان یادگار امام – ساختمان ماندگار – طبقه همکف۹۱۷۱۷۱۳۵۰۶
۳۶سیدرضا ریشهری زادهراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تطبیق وضعیت(با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ،…) – ارزیابی اراضی مسکونی ـ ارزیابی املاک مسکونی ـ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونیبوشهر – خیابان سنگی – کوچه سیروس – پلاک ۱۰ – طبقه دوم  جنوبی۹۱۷۳۷۱۶۴۱۸
۳۷ضیاءالدین زارعراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تطبیق وضعیت(با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ،…) –  تهیه و رسیدگی صورت کارکرد – ارزیابی اراضی مسکونی ـ ارزیابی املاک مسکونیبرازجان – خیابان شریعتی – تقاطع خیابان ۱۷ شهریور – پلاک ۵۵۹۱۷۷۷۳۰۷۶۱
۳۸ احمد زارعیبرنامه ریزی شهری بوشهر – استانداری۹۱۷۳۷۱۵۴۰۷
۳۹محمد زارعیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- ارزیابی اراضی (مسکونی ، غیرمزروعی) – تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تطبیق وضعیت(با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ،…) –  ارزیابی املاک مسکونیبوشهر – امامزاده – جنب مدرسه اندیشه – منزل حاج حیدر زارعی۹۱۷۱۷۱۲۳۱۲
۴۰وحید زمانیراه وساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تطبیق وضعیت(با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ،…) ـ تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت وارده – ارزیابی اراضی (مسکونی،غیرمزروعی) ـ ارزیابی ساختمان ـ تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت المثل ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت ـ رسیدگی به اختلاف کارفرما ، مشاور و پیمانکار(رتبه۳)بوشهر – خیابان بیسیم – پلاک ۸ و ۱۰ – منزل مظفر مظفری۹۱۷۳۷۱۳۸۸۶
۴۱ رضا زنگنهراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی بوشهر – خیابان چمران – کوچه ساحل ۱۱ – پلاک ۱۱۹۱۷۷۷۲۵۹۴۷
۴۲عبدالله سجده ایراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ـ  ارزیابی اراضی(مسکونی ، غیرمزروعی) ـ ارزیابی املاک مسکونیبوشهر ـ خیابان امام ساختمان اداره امور شعب بانک ملی استان طبقه دوم ـ واحد ساختمان۹۱۷۳۷۱۶۳۳۷
۴۳اردشیر سرطاویراه و ساختمانتشخیص حسن انجام کار ـ ارزیابی ساختمانها ـ ارزیابی اراضی غیرمزروعی ـ متره و برآورد و تعیین میزان خسارت و تعمیرات ـ تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارتبوشهر – خیابان شکری – بعد از تقاطع توحید و شکری – ساختمان بارانی۹۱۷۷۷۱۰۷۲۷
۴۴ غلامرضا سعدآبادی مطلقراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی بوشهر – خیابان سنگی – کوچه بوستان ۱۴ – ابتدای ۸ متری – پلاک ۳ – سمت راست کدپستی ۷۵۱۵۷۵۷۷۳۳۹۱۷۳۷۱۲۰۳۳
۴۵محمد یوسف سعیدیراه و ساختمانبوشهر – میدان امام – ساختمان بانک کارآفرین – طبقه ۵ – واحد ۱۶ – شرکت مهندسین مشاور استواره پارس جنوب۹۱۷۷۷۵۵۰۸۷
۴۶سهیل سیدزادهراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- ارزیابی اراضی (مسکونی ، غیرمزروعی) – تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تطبیق وضعیت(با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ،…) –  ارزیابی املاک مسکونیبوشهر – خیابان شهید چمران (چهارباندی) – نبش کوچه ساحل ۸ – ساختمان سامان – طبقه اول واحد ۱۹۱۷۱۷۱۱۰۴۸
۴۷غلامرضا سیه بازیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تطبیق وضعیت(با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ،…) – تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و میزان خسارت ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ـ  ارزیابی اراضی مسکونی ـ ارزیابی املاک مسکونی ـ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونیبوشهر – میدان امام – ساختمان بانک کارآفرین – طبقه ۵ – واحد ۱۶ – شرکت مهندسین مشاور استواره پارس جنوب۹۱۷۱۷۲۱۲۶۹
۴۸ بهروز شاپوریراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی گناوه – خیابان معلم – سازمان نظام مهندسی ساختمان۹۱۷۳۷۲۹۶۴۶
۴۹مهرداد شاهینراه و ساختمان و نقشه برداریارزیابی اراضی غیر مزروغی ـ متره و برآورد ساختمان ـ برآورد حق کسب و پیشه و سرقفلی ـ ارزیابی واحدها و ساختمانهای مسکونی ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی ـ برآورد هزینه تعمیرات و تعیین میزان خسارت ـ اختلاف کارفرمایان و پیمانکاران و مشاورین ـ رسیدگی صورت کارکرد ـ تطبیق وضعیت ـ تعیین و تشریح وضعیتبوشهر – خیابان لیان – روبروی بانک ملی مرکزی – طبقه دوم – پلاک ۱۳۴ – دفتر فنی پی ساز۹۱۷۱۷۱۱۷۲۶
۵۰ اسداله شمسی پورراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی برازجان – خیابان برق – کوچه ۸ متری – پلاک ۱۱۹۱۷۱۲۰۵۳۶۰
۵۱ محمود صابردشتیامور ثبتیارزیابی اراضی غیرمزروعی – رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک و اسناد بوشهر – خیابان مدرس – روبروی مسجد ابوالفضل – پلاک ۸۹۹۱۷۳۷۱۳۸۸۲
۵۲غلامرضا صمیمیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین) ـ تطبیق وضعیت(با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ریال قدمت و نوع و …) ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ـ تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و برآورد میزا ن خسارت ـ ارزیابی اراضی مسکونی ـ ارزیابی املاک مسکونیبرازجان – میدان فردوسی – دفتر نقشه کشی پژواک۹۱۷۳۷۲۰۵۴۱
۵۳ حسین طیبی نژادراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی بوشهر ـ چهارراه کشتیرانی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر
۵۴مهرداد عباسیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)  ـ تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت  ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ـ تطبیق وضعیت (با نقشه ، قرارداد، ضوابط ، مقررات، قدمت ، نوع ،…) ـ متره و برآورد ـ ارزیابی اراضی مسکونی ـبوشهر – خیابان مدرس – کوچه مریم ۵ پلاک ۵
۵۵حکیم عباسیانراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تطبیق وضعیت (با نقشه ، قرارداد، ضوابط ، مقررات، قدمت ، نوع ،…) ـ متره و برآورد(تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات) ـ ارزیابی اراضی مسکونی ـ ارزیابی املاک مسکونیبوشهر – کوی فضیلت – کوچه هامور ۵۲ – پلاک B45 – اتاق ۳۹۱۷۱۷۱۰۲۹۳
۵۶ سالار عبدالهیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی بوشهر – خیابان باهنر – خیابان سامان – روبروی باغ نار کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۷۷۷۲۷۲۰۰
۵۷بهروز عرب زادهراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ  متره و برآورد(تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات) ـ ارزیابی اراضی مسکونی ـ ارزیابی املاک مسکونیشیراز – فلکه ستاد – استانداری فارس – ستاد مدیریت بحران۹۱۷۳۷۵۸۵۲۲
۵۸شهرام عطائی بندرزادهراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تطبیق وضعیت(با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ،…) – ارزیابی اراضی مسکونی ـ ارزیابی املاک مسکونی ـ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونیبوشهر ـ خیبان رئیسعلی دلواری روبروی پست مرکزی آژانس هواپیمائی۹۱۷۱۷۳۰۶۵۵
۵۹سید سعید علم بلادیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تطبیق وضعیت (با نقشه ، قرارداد، ضوابط ، مقررات، قدمت ، نوع ،…) ـ متره و برآورد(تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات) ـ ارزیابی اراضی مسکونی بوشهر – خیابان دکتر بهشتی – سه راه عاشوری – ساختمان نگین – طبقه اول۹۱۷۹۰۶۳۵۴۷
۶۰سید احمد عیسی بیگیراه و ساختمان و نقشه برداریارزیابی اراضی غیرمزروعی ـ متره و برآورد ساختمان ـ برآورد حق کسب و پیشه و سرقفلی ـ ارزیابی واحدها و ساختمانهای مسکونی ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی ـ برآورد هزینه تعمیرات و تعیین میزان خسارت وارده ـ اختلاف کارفرمایان و پیمانکاران و مشاورین ـ رسیدگی صورت کارکرد ـ تطبیق وضعیت ـ تعیین و تشریح وضعیت ـ تشخیص اراضی دایر و بایر و موات (ساختمان)بوشهر – خیابان مدرس – نزدیک نانوایی – پلاک ۷۷۹۱۷۳۷۱۸۳۷۶
۶۱فریبا غریب زادهراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تطبیق وضعیت(با نقشه ، قرارداد ، ضوابط ، مقررات ، نوع ، قدمت و غیره) ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ـ تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت ـ ارزیابی اراضی(مسکونی ، غیرمزروعی) ـ متره و برآور ـ ارزیابی املاک مسکونی ـ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی بوشهر – خیابان بهشت صادق – چهارراه پارک آزادگان – سمت راست – ساختمان ۵۶ – طبقه اول۹۱۷۱۷۲۱۱۲۳
۶۲صادق غلامی جاکیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونیخورموج ـ بلوار بسیج کیلومتر یک جاده خورموج اداره راه و ترابری خورموج۹۱۷۳۷۳۷۵۲۲
۶۳احمد فارسی برازجانیراه و ساختمان و نقشه برداریبرآورد هزینه تعمیرات و میزان خسارت ـ ارزیابی اراضی غیرمزروعی ـ تعمیر مقادیر و برآورد هزینه ساختمانها ـ ارزیابی واحدها و ساختمانهای مسکونی ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل ـ حق کسب و پیشه و سرقفلی ـ رسیدگی به اختلاف فی کابین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران ـ  تعیین و تشریح وضعیت ـ تطبیق وضعیتبوشهر – خیابان بهشت صادق – چهار راه توحید – جنب سالن حجاب – مجتمع تجاری مسکونی ۵۵ – طبقه سوم۹۱۷۳۷۳۶۰۰۱
۶۴ رضا فرامرزیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تطبیق وضعیت (با نقشه ، قرارداد، ضوابط ، مقررات، قدمت ، نوع ،…) ـ متره و برآورد(تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات) ـ ارزیابی اراضی مسکونی ـ ارزیابی املاک مسکونی برازجان ـ خیابان آیت کوچه آیت ۲۵ سمت چپ درب چهارم۹۱۷۱۷۱۹۵۰۳
۶۵ ابراهیم فرزانهراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی بوشهر – خیابان باهنر – خیابان سامان – روبروی باغ نار کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۷۳۷۳۶۹۲۵
۶۶محمد سروش فقیه احمدانیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ـ تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت ـ ارزیابی اراضی(مسکونی ، غیرمزروعی) ـ ارزیابی املاک مسکونی ـ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارتبوشهر – کوچه حاج نجف – روبروی کوچه دبستان فدک – جنب خیاطی زنانه دنیا۹۱۷۳۷۳۶۱۸۱
۶۷ارسلان فولادیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ـ تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت ـ ارزیابی اراضی(مسکونی ، غیرمزروعی) ـ ارزیابی املاک مسکونی ـ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارتبوشهر – سه راه عاشوری – منازل ۵۰ دستگاه مسکن و شهرسازی تنگسیر ۱۰ – پلاک ۳۱۹۱۷۳۷۱۱۸۱۵
۶۸سید علیرضا کازرونیانراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونیبوشهر – خیابان امام خمینی – خیابان توحید – کوچه شاکر درگاه – روبروی مجتمع مهرشاد – واحد ۳ کدپستی ۷۵۱۴۷۴۸۷۳۱۹۱۷۱۷۲۱۱۹۵
۶۹عبدالحمید کریم آزادراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تطبیق وضعیت(با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ،…) –  تهیه و رسیدگی صورت کارکرد – ارزیابی اراضی مسکونی ـ ارزیابی املاک مسکونیبرازجان ـ فرمانداری دشتستان۹۱۷۳۷۱۱۰۲۱
۷۰عبدالمجید کمالیانراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تطبیق وضعیت (با نقشه ، قرارداد، ضوابط ، مقررات، قدمت ، نوع ،…) ـ متره و برآورد(تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات) ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکردشیراز – شهرک گلستان – بلوار علامه امینی – خیابان بامداد – پلاک ۱۰۵۹۱۷۳۷۱۶۰۳۹
۷۱داریوش کوثریراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ـ تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت ـ ارزیابی اراضی(مسکونی ، غیرمزروعی) ـ ارزیابی املاک مسکونی ـ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونیبوشهر – خیابان شهید عاشوری – خیابان شهید آوینی – سمت راست کوچه آخر درب دوم (منازل سازمانی نوسازی مدارس)۹۱۷۳۷۳۴۱۶۷
۷۲علیرضا کیانیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تطبیق وضعیت (با نقشه ، قرارداد، ضوابط ، مقررات، قدمت ، نوع ،…) ـ متره و برآورد(تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات) ـ ارزیابی اراضی مسکونی ـ ارزیابی املاک مسکونیبوشهر – خیابان یادگار امام (ره) – ساختمان ماندگار – طبقه چهارم – شرکت حاسب انرژی۹۱۷۳۳۷۳۹۱۴
۷۳علیرضا لیراویراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ـ تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت ـ ارزیابی اراضی(مسکونی ، غیرمزروعی) ـ ارزیابی املاک مسکونیگناوه – خیابان بسیج – مجتمع تجاری سیفی – طبقه دوم – شرکت سایه گستر گناوه۹۱۷۷۷۳۴۳۲۰
۷۴ سعید محب عالیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی بوشهر – میدان رئیسعلی دلواری – ساختمان شهرداری – واحد معاونت عمرانی طرح و نظارت۹۱۷۳۷۳۰۰۵۳
۷۵غلامرضا محبیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ـ تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت ـ ارزیابی اراضی(مسکونی ، غیرمزروعی) ـ ارزیابی املاک مسکونی ـ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارتبوشهر – نیروگاه – کمپ مروارید۹۱۷۳۶۱۸۴۴۵
۷۶ محمد باقر محسنیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی دیلم – خیابان شریعتی شمالی – کوچه شهید سلیمانی – منزل شخصی
۷۷غلامرضا محسنی پورراه و ساختمانارزیابی املاک مسکونی ـ تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز میزان خسارت ـ ارزیابی اراضی (مسکونی ، غیرمزروعی) ـ برآورد هزینه متره عملیات ساختمانی ـ متره ـ تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان ـ رسیدگی به اختلاف کارفرما ، مشاور و پیمانکار(رتبه۳) ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارتبوشهر – بلوار رئیسعلی دلواری – روبروی اداره پست – طبقه فوقانی آژانس هواپیمائی – واحد ۸۹۱۷۹۰۵۵۳۱۱
۷۸علیرضا مرادیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ـ تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت ـ ارزیابی اراضی(مسکونی ، غیرمزروعی) ـ ارزیابی املاک مسکونی ـ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارتبوشهر – خیابان بهشت صادق – نرسیده به چهار راه فضیلت – کوچه فردوس ۴۲ کانون کارشناسان رسمی دادگستری
۷۹کریم مشایخامور ثبتیرسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک بوشهر – خیابان شهید رجایی – شهرک بهمن – بلوک ۱۴۷ – طبقه همکف۹۱۷۳۷۱۶۱۱۸
۸۰عبدالحسن مشایخیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ـ تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت ـ ارزیابی اراضی(مسکونی ، غیرمزروعی) ـ ارزیابی املاک مسکونیبرازجان – خیابان دانش آموز – دفتر فنی مهندسی مِتُد۹۱۷۷۱۰۰۸۹۰
۸۱جواد مظفریراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ـ تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت ـ ارزیابی اراضی(مسکونی ، غیرمزروعی) ـ ارزیابی املاک مسکونی ـ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونیبوشهر – خیابان ولیعصر – سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر۹۱۷۱۷۱۹۰۹۹
۸۲ سید حمید موسویراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی برازجان – شهرک شهید اسدی – خیابان پیام نور – کوچه ۷۹۱۷۷۷۱۲۲۱۶
۸۳سید علاءالدین موسویراه و ساختمانارزیابی ساختمان ـ ارزیابی اراضی(مسکونی ، غیرمزروعی) ـ تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز میزان خسارت ـ تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان ـ برآورد هزینه متره عملیات ساختمانی ـ رسیدگی صورت کارکرد ـ تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت ـ رسیدگی به اختلاف کارفرما ، مشاور و پیمانکار(رتبه۲) ـ تعیین و تشریح وضعیت ـ تطبیق وضعیت ـ تشخیص اراضی دایر و بایر و موات(ساختمان)بوشهر – خیابان مدرس – کوچه نانوایی – فرعی دوم – پلاک ۱۰
۸۴سید محمد موسویکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغاتبوشهر – خیابان رئیسعلی دلواری – جنب چاپخانه علوی – سمت راست پلاک ۲۹۱۷۷۷۱۲۷۹۵
۸۵سیدموسی موسویراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی۹۱۷۱۷۶۷۸۴۴
۸۶حسین میرزایی فینیراه و ساختمان و نقشه برداریتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ـ تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت ـ ارزیابی اراضی(مسکونی ، غیرمزروعی) ـ ارزیابی ساختمان(متعارف ـ مسکونی ـ سایر ـ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارتبوشهر – خیابان بهشت صادق – چهار راه توحید – جنب سالن حجاب – مجتمع تجاری مسکونی ۵۵ – طبقه سوم۹۱۷۳۷۱۲۵۱۶
۸۷محمد میرشکاریراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تطبیق وضعیت(با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ،…) –  تهیه و رسیدگی صورت کارکرد – ارزیابی اراضی مسکونی ـ ارزیابی املاک مسکونیبرازجان خیابان الفتح روبروی دفتر اتومیهن طبقه فوقانی فرش فروشی میرشکاری۹۱۷۳۷۳۱۸۱۰
۸۸مهدی نعمتیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی بوشهر – خیابان دهقان – روبروی گمرک – ساختمان نعمتی۹۱۷۷۷۲۲۴۰۴
۸۹حبیب نوروزپورراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)- تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه خسارت – تطبیق وضعیت(با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ،…) –  تهیه و رسیدگی صورت کارکرد – ارزیابی اراضی مسکونیبرازجان ـ خیابان شهیدرجائی کوچه بهداشت امیرالمومنین منزل محمد نوروزپور۹۱۷۷۷۳۷۱۹۱
۹۰ناصر نوریخواهراه و ساختمانتطبیق وضعیت ـ ارزیابی ساختمانها ـ ارزیابی اراضی غیرمزروعی ـ متره و برآورد و تعیین میزان خسارت و تعمیرات ـ تشخیص حسن انجام کار ـ رسیدگی صورت کارکرد ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی ـ تعیین و تشریح وضعیت ـ سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ـ رسیدگی به اختلاف کارفرما ، مشاور و پیمانکار (رتبه۲)بوشهر – اداره کل راه و ترابری استان بوشهر۹۱۷۷۷۲۴۳۸۶
۹۱بهمن نیرومندراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) ـ تطبیق وضعیت (با نقشه ، قرارداد، ضوابط ، مقررات، قدمت ، نوع ،…) ـ متره و برآورد(تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات) ـ ارزیابی اراضی مسکونیبوشهر – خیابان مدرس – روبروی کوچه مریم ۷۹۳۷۲۵۰۲۱۹۵
۹۲ محمد واقفیراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل) ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد ـ تشخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز و میزان خسارت ـ ارزیابی اراض(مسکونی ، غیرمزروعی) ـ ارزیابی املاک مسکونیبوشهر – خیابان باهنر – خیابان سامان – روبروی باغ نار کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۲۵۵۷۰۵۵۳
۹۳حسین وزیریراه و ساختمان و نقشه برداریارزیابی واحدها و ساختمانهای مسکونی ـ ارزیابی اراضی غیر مزروعی ـ برآورد هزینه متره عملیات ساختمانی ـ برآورد هزینه تعمیرات و تعیین میزان خسارتدر حال حاضر در استان نمی باشد۹۱۷۱۷۱۵۸۰۹
۹۴ سیدعابد هاشمیمعماریتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونیبوشهر – خیابان باهنر – خیابان سامان – روبروی باغ نار کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۱۱۹۷۰۱۹۸
۹۵ عبداالرحیم یزدانپرستراه و ساختمانتعیین و تشریح وضعیت –  متره و برآورد ـ  تطبیق وضعیت ـ ارزیابی اراضی مسکونی برازجان – شهرک امام – فاز یک – بلوار آیت اله خامنه ای – کوچه شهید محمد زاده – پلاک ۲۹۱۷۱۷۱۱۹۴۵