ردیفتاریخ ارسالمتن پیام
194/11/06پیام فوری: پیرو مطرح و تاکید در جلسه شورای حفظ بیت المال استان مقرر گردید منبعد، ارزیابی هرگونه وثیقه ملکی همراه با درج مختصات utm املاک در گزارش انجام گردد.
294/11/07کارشناس محترم باسلام: انجام کارشناسی خارج از رشته و صلاحیت خود حتی در صورت اصرار دادگاه هم تخلف محسوب می گردد و در صورت مشاهده سه سال تعلیق میگردد.
394/11/07کارشناس محترم با سلام : از این تاریخ به بعد پیام های کوتاه در وب سایت کانون نیز همزمان درج خواهد شد. لطفا هر روز به وب سایت مراجعه نمائید.
494/11/12کارشناس محترم، طبق ماده262 قانون آئین دادرسی مدنی، کارشناس مکلف است نظریه خود را در مدت مقرر به دادگاه تحویل نماید در غیر اینصورت تخلف محسوب میگردد. لذا خواهشمند است دقت فرمائید.
594/11/12کارشناس محترم، طبق ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی، هرگاه یکی از اصحاب دعوی در اثر تخلف کارشناسی متضرر شده باشد، میتوانند از کارشناس مطالبه خسارت نمایند. لذا خواهشمند است دقت فرمائید.
694/11/13کارشناس محترم باسلام به مناسبت دهه مبارک فجر سال جاری، شما می توانید به همراه خانواده از خدمات یکی از رستوران های میداف یا اسطوره با هزینه کانون(یک وعده شام یا ناهار) تا پایان بهمن ماه استفاده نمائید. برای اخذ معرفی نامه به دفتر کانون مراجعه نمائید.
794/11/13کارشناس محترم ، طبق بند 1 ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری عدم حضور بموقع در مراجع صالحه در وقت مقرر، تخلف محسوب میگردد. لذا خواهشمند است دقت فرمائید.
894/11/13کارشناس محترم، طبق بند 10 ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری انجام کارشناسی با پروانه که اعتبار آن تمام شده است تخلف محسوب میگردد. لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمائید.
994/11/14کار شناس محترم ، بزودی ساز و کار نظارت و ارزشیابی کارشناسان، بر اساس حضور بموقع در جلسات و تحویل بموقع گزارش، اجرا و نتیجه آن در ارجاع کار به کارشناسان اعمال خواهد شد. لذا خواهشمند است دقت فرمائید.
1094/11/14کارشناس محترم ، طبق بند 8 ماده 26 قانون کارشناسان انجام کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت های اخذ شده کارشناس باشد تخلف محسوب می گردد.لذا خواهشمند استخارج از صلاحیت اظهار نظر نفرمائید.
1194/11/17دوست عزیز، کارشناس محترم با سلام، دقت فرمائید منبعد شرکت در دوره های آموزشی، در ارتقاء صلاحیت و ارزشیابی عملکرد و ارجاع کار موثر خواهد بود.
1294/11/17کارشناس محترم، طبق بند 9 ماده 26 قانون کارشناسان، اظهار نظر بر خلاف واقع و تبانی، تخلف محسوب می گردد. لذا خواهشمند است دقت فرمائید.
1394/11/20کارشناس محترم، طبق ماده 19 قانون کارشناسان، کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود، نظریه کارشناسی را بطور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیصلاح تحویل و نسخه ای از نظریه را به مدت 5سال نگهداری نماید.
1494/11/20کارشناس محترم، طبق ماده 19 قانون کارشناسان، اظهار نظر کارشناسی باید مستدل و صریح و حاوی نکات و توضیحات و استدلال فنی باشد. لذا خواهشمند است دقت فرمائید.