ردیفنام و نام خانوادگیرشتهصلاحیت هاآدرسشماره تماس
۱امرالله احمدیکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی – تشخیص اراضی جنگلی و مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر – ارزیابی اراضی مزروعی و برآورد میزان خسارت وارده – ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متغارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند .استان بوشهر ـ خورموج – خیابان معلم – کوچه شهید غالبی – کوچه ولایت ۱ – منزل شماره ۳ سازمانی۹۱۷۷۷۲۲۵۴۰
۲ ماشاءاله احمدیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات بوشهر – خیابان باهنر – خیابان سامان – روبروی باغ نار کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۷۱۷۲۳۱۰۷
۳بهمن امیرانکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده ، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغاتشیراز – خیابان زرهی – بلوار باغ حوض – ساختمان عرفان ۲ – طبقه ۶ – واحد ۱۱۹۱۷۷۷۲۳۰۱۹
۴هادی امین افشارکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی زراعت و باغات ، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات – ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشد .در حال حاضر در استان نمی باشد۹۱۲۵۴۹۸۱۹۴
۵ناصر انصاریکشاورزی و منابع طبیعیکشاورزی و منابع طبیعیاستان فارس – شهرستان قیر و کارزین – مدیریت جهاد کشاورزی۹۱۷۳۹۲۱۱۵۱
۶محمود ایزدیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغاتبوشهر – خیابان ورزش – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر۹۱۷۷۰۲۰۴۸۷
۷ موسی بارگاهیکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص اراضی جنگلی ، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها ـ ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها اداره منابع طبیعی شهرستان کنگان۹۱۷۷۷۲۳۸۵۵
۸کورش باقریکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی ، زراعات و باغات ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزیبوشهر – میدان فرودگاه – اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر (مدیریت آبخیزداری)۹۱۷۳۷۱۲۲۵۲
۹سید هاشم بصریکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغاتبرازجان خیابان حسین آباد کوچه شهید نوری پلاک ۲۰۹۱۷۳۷۳۶۸۰۷
۱۰منوچهر بنه گزیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی ـ رسیدگی به اختلافات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزیبوشهر – میدان امام – کوچه دریا – پلاک ۱۰۷۷۲۵۲۶۳۲۸۶
۱۱علی بوستانیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغاتاداره کل منابع طبیعی استان بوشهر۹۱۷۳۷۱۵۷۰۸
۱۲ایوب پاپری مقدم فردکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات برازجان ـ بلوار معلم ـ روبروی اداره آب و فاضلاب شهرستان دشتستان منزل شخصی۹۱۷۷۷۲۲۲۲۰
۱۳منصور پزشکیکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی – تشخیص اراضی جنگلی و مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر – ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت واردهبوشهر – خیابان بهشت صادق – نرسیده به چهار راه فضیلت – کوچه فردوس ۴۲ کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۷۷۱۷۵۴۹۵
۱۴علی جعفریکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص اراضی جنگلی ، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها ـ ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها – ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنهابوشهر – خیابان ورزش – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر۹۱۷۷۷۵۹۳۸۹
۱۵محمد رضا جمسیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغاتشیراز – خیابان ابریشمی – ساختمان پاتریس – واحد ۹۹۱۷۱۳۱۳۰۱۲
۱۶احمد علی جهاندیدهکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص اراضی ، جنگلی ، مراتع و زراعی از یکدیگر ـ ارزیابی جنگل و مراتع ـ تعیین خسارت وارده به جنگل ها و مراتع ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق کسب و پیشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند ـ ارزیابی محصولات کشاورزی در انبارها ، سیلوها ، سردخانه ها ، محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها ـ ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده ـ رسیدگی به اختلافات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزیبوشهر – خیابان بهشت صادق – نرسیده به چهار راه فضیلت – کوچه فردوس ۴۲ کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۷۳۷۱۳۳۵۸
۱۷سید حسین حسینیکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص اراضی جنگلی ، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها ـ ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها – ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنهابوشهر – خیابان ورزش – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر۹۱۷۱۷۲۱۷۸۷
۱۸ناصر حیدریکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشد – تفسیر عکسهای هوایی ، ماهواره ای از نظر کشاورزی ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزیبوشهر – میدان فرودگاه – اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر (مدیریت آبخیزداری)۹۱۷۱۷۱۲۹۶۴
۱۹منوچهر حیدریانکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشد – تشخیص اراضی جنگلی و مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزیبوشهر – خیابان بهشت صادق – نرسیده به چهار راه فضیلت – کوچه فردوس ۴۲ کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۷۷۷۶۳۸۸۷
۲۰علی خسروی لقبکشاورزی و منابع طبیعی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق کسب و پیشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی ـ ارزیابی محصولات کشاورزی در انبارها ، سیلوها ، سردخانه ها ، محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها ـ رسیدگی به اختلافات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزیبلوار دانشگاه – بالاتر از فنی و حرفه ای – ساختمان یاس – پلاک اول(۴۲۴۷۵۲۰-۴۲۴۷۳۵۷)۹۱۷۱۷۱۹۲۸۱
۲۱شیروان خسروی نژادکشاورزی و منابع طبیعی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق کسب و پیشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند ـ رسیدگی به اختلافات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزیشیراز – خیابان معالی آباد – میدان احسان – کوچه ۳۵ – ساختمان آفتاب۹۱۷۷۷۴۰۷۵۵
۲۲ حسام الدین خواجهکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات بوشهر – خیابان باهنر – خیابان سامان – روبروی باغ نار کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۷۳۱۸۵۳۷۹
۲۳ علیرضا خوشرفتارکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات بوشهر – خیابان باهنر – خیابان سامان – روبروی باغ نار کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۷۸۷۴۶۸۲۳
۲۴پرویز دانش پورکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی – تشخیص اراضی جنگلی و مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر – ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت واردهمیدان معراج – روبروی فرودگاه – اداره کل منابع طبیعی بوشهر۹۱۷۷۷۲۳۸۵۶
۲۵احمد دوانیکشاورزی و منابع طبیعی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق کسب و پیشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی ـ ارزیابی ـ رسیدگی به اختلافات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی ـ مساحی و تفکیک افراز و احراز و تفکیک نقشه در محدوده اراضی کشاورزی ، باغات و مراتع جنگلبوشهر – خیابان بهشت صادق – نرسیده به چهار راه فضیلت – کوچه فردوس ۴۲ کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۷۱۷۵۵۵۸۴
۲۶ داوود دوانیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات بوشهر – خیابان باهنر – خیابان سامان – روبروی باغ نار کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۷۷۷۳۲۴۳۸
۲۷ ابراهیم دهقانکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات بوشهر – خیابان باهنر – خیابان سامان – روبروی باغ نار کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۷۱۷۲۴۱۵۵
۲۸احمد دهقانیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغاتبرازجان – خیابان فردوسی – خیابان جهاد – روبروی پارک پردیس – پلاک ۵۹۱۷۳۷۲۰۶۵۱
۲۹ایرج دهقانیکشاورزی و منابع طبیعیکشاورزی و منابع طبیعیشیراز – جاده بوشهر – خیابان قالی شویی – ۲۰متری دوم – کوچه ۱۵شهید نوری زاده – پلاک ۱۱۳۹۱۷۳۱۴۳۹۴۷
۳۰ کرامت اله راهویکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات بوشهر – خیابان ولیعصر – جنب دفتر هواپیمایی – سازمان جهاد کشاورزی استان – مدیریت آب و خاک۹۱۷۷۷۲۴۷۳۶
۳۱غلامرضا راهیکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص اراضی جنگلی ، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها ـ ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها – ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنهابوشهر – خیابان ورزش – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر۹۱۷۱۷۲۱۰۷۸
۳۲علی رایانیکشاورزی و منابع طبیعی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق کسب و پیشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی ـ ارزیابی محصولات کشاورزی در انبارها ، سیلوها ، سردخانه ها ، محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها ـ ارزیابی ـ رسیدگی به اختلافات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی ـ مساحی و تفکیک افراز و احراز و تفکیک نقشه در محدوده اراضی کشاورزی ، باغات و مراتع جنگلبوشهر – خیابان شهید ماهینی – روبروی ضلع شمالی دانشگاه خلیج فارس – کوچه پژوهش ۳۵۹۱۷۱۷۱۳۰۴۱
۳۳داریوش رحمان پورکشاورزی و منابع طبیعی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق کسب و پیشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشنداستان بوشهر – بندر گناوه – مدیریت جهاد کشاورزی۹۱۷۱۱۸۴۰۱۹
۳۴مهران رستمیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغاتبوشهر – چهارراه کشتیرانی – اداره کل بازرسی استان بوشهر۹۱۷۷۷۲۰۲۴۷
۳۵محمدجواد رشیدیکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص و ارزیابی اراضی دایر ، بایر و موات از نظر کشاورزی ـ تشخیص اراضی جنگلی و مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها ـ ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی ، تعیین میزان خسارت وارده ـ ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت واردهبوشهر – خیابان ورزش – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر۹۱۷۷۷۱۸۹۶۴
۳۶منصور رضایی مطلقکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغاتبرازجان – خیابان سازمانی – خیابان فرعی نبوت – بعد از منازل سازمانی – سمت راست درب پنجم۹۱۷۱۷۱۹۶۰۹
۳۷سید علی رضوانیکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص و ارزیابی اراضی دایر ، بایر و موات از نظر کشاورزی ـ تشخیص اراضی جنگلی و مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها ـ ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی ، تعیین میزان خسارت واردهبرازجان ـ مدیریت جهاد کشاورزی دشتستان۹۱۷۷۷۲۴۵۹۴
۳۸محسن روئینکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص اراضی جنگلی ، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها ـ ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها – ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنهابوشهر خیابان باغ زهرا ساختمان دشتی احمدی طبقه سوم واحد ۱۰ دفتر وکالت روئین۹۱۷۱۰۰۱۴۶۵
۳۹علی رهبریانکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص و ارزیابی اراضی دایر ، بایر و موات از نظر کشاورزی ـ تشخیص اراضی جنگلی و مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها ـ ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی ، تعیین میزان خسارت واردهبوشهر – خیابان دانشجو – کوچه معرفت ۳ پلاک ۹۹۱۷۷۷۱۱۳۸۱
۴۰لطف الله زارعکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی ماشین آلات و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی – ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت واردهشهرستان کنگان – شهرک شهید بهشتی – منازل سازمانی بانک کشاورزی۹۱۷۳۷۲۵۱۷۰
۴۱ مهدی زاهدی فردکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات برازجان ـ کوی آزادگان روبروی پارک مادر کوچه گلچین فرعی دوم سمت چپ درب دوم سمت چپ۹۱۷۳۷۳۱۶۵۷
۴۲مختار زلفی باوریانیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغاتبرازجان – بلوار طالقانی – کوچه سعادت – منازل مسکونی مرکز تحقیقات کشاورزی – واحد ۱۹۱۷۱۷۳۷۱۱۲
۴۳کهزاد سرطاویکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات – ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند .بوشهر – عالیشهر – روبروی کلانتری – منزل شخصی۹۱۷۷۷۴۳۳۶۰
۴۴نادر سلامتیکشاورزی و منابع طبیعیخاکشناسی و تعیین میزان آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی ـ ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت واردهخوزستان – بهبهان – فلکه نحوی – جاده زیدون – بعد از پل کوچه سوم – سمت چپ پلاک ۷ – کد پستی ۶۳۶۱۶۷۶۹۹۱۹۱۶۳۷۱۰۴۱۱
۴۵ حسن شاهینیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات بوشهر – خیابان باهنر – خیابان سامان – روبروی باغ نار کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۷۱۷۱۰۰۸۵
۴۶محمد شاهینیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغاتبرازجان – خیابان ۵۰ متری – سمت راست خیابان – درب هفتم منزل شاهینی۹۱۷۱۷۰۷۳۹۷
۴۷عبدالمجید شمشیریکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص و ارزیابی اراضی دایر ، بایر و موات از نظر کشاورزی ـ تشخیص اراضی جنگلی و مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها ـ ارزیابی ماشین آلات و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزیشیراز – چهار راه چنچنه – شرکت خدمات حمایتی۹۱۷۷۷۳۵۸۱۴
۴۸نصراله شیدائیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات – ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند .دشتستان – بخش بوشکان – روستای خون – منزل سیاوش جوی (نصراله شیدائی)۹۱۷۷۷۱۶۴۲۹
۴۹سید موسی صادقیکشاورزی و منابع طبیعیاراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت واردهبوشهر – خیابان ورزش – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر۹۱۲۱۱۳۳۸۱۹
۵۰احمد صفریکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات – ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند .بوشهر – اهرم (شهرستان تنگستان) – کوی فرهادی – منزل محمد حسن صفری۹۱۷۷۷۱۵۷۰۱
۵۱سعید صمیمیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکه و محصولات آنها ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشد ـ تشخیص اراضی بایر و دایر و موات از نظر کشاورزی ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات ـ رسیدگی به اختلافات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزیبرازجان – خیابان جمهوری اسلامی – کوچه هشت متری کمارجی – سمت راست پلاک ۵ – منزل حاج علی کرم صمیمی۹۱۷۷۷۵۳۰۰۶
۵۲ رضا صوفی آبادیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات تهران ـ خیابان کارگر شمالی روبروی دانشکده اقتصاد خیابان دوم پلاک ۱۵ واحد ۱۴۹۱۲۱۰۵۲۱۲۸
۵۳محمد علی عباسی عطیبهکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغاتبرازجان – شهرداری – سازمان پارکها و فضای سبز۹۱۷۳۷۳۱۳۷۵
۵۴مرتضی عباسی نیاکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص اراضی جنگلی ، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها ـ ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنهابوشهر – خیابان مطهری – مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر۹۱۷۷۷۲۷۲۰۰
۵۵نازنین عرفانیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات – ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند ـ تشخیص و ارزیابی اراضی بایر و دایر و موات از نظر کشاورزیبوشهر – خیابان رئیسعلی دلواری – کوچه رستوران پیام ساحل – سمت راست – نبش کوچه دوم۹۱۷۱۷۳۰۶۵۵
۵۶ فاطمه عظیم پورکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات بوشهر – خیابان باهنر – خیابان سامان – روبروی باغ نار کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۷۹۰۶۳۵۴۷
۵۷شاهین علیجان پورهلستانیکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص اراضی جنگلی ، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها ـ ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنهااستان گیلان ـ لاهیجان خیابان کارگر کوچه شماره ۱۵ پلاک ۹ کد÷ستی ۴۴۱۵۸۵۳۵۴۷۹۱۱۲۴۳۷۸۲۳
۵۸محمدحسین غلامی قطب آبادیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغاتاستان بوشهر ـ گناوه ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گناوه۹۱۷۷۷۲۴۸۳۴
۵۹فرهاد فخریکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات ـ تفسیر عکسهای هوایی ، ماهواره ای از نظر کشاورزی ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزیبوشهر – خیابان ورزش – روبروی سالن فجر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان۹۱۷۷۷۲۸۰۰۲
۶۰ عبدالرحمن فرامرزیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده برازجان ـ خیابان الفتح جنب بانک مسکن فروشگاه لوازم کشاورزی فراز موتور۹۱۷۳۷۳۱۷۷۴
۶۱حسین قیصریکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص و ارزیابی اراضی ، دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی ـ ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند ـ تشخیص اراضی جنگلی ، مراتع ، بیشه زارها و زراعی از یکدیگر ـ رسیدگی به اختلافات ملکی ، محلی و حقوق ارتفاقی در محدوده اراضی روستایی و زمینهای کشاورزیمدیریت جهاد کشاورزی دشتستان۹۱۷۱۷۱۹۸۷۰
۶۲نرجس خاتون کازرانیکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات – ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند .بوشهر – خیابان ورزش – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر۹۱۷۳۷۲۰۴۱۵
۶۳سردار کشتکارکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات – ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند .بوشهر – بهمنی – شرق فروشگاه رفاه – طبقه دوم نان فانتزی رفاه۹۱۷۱۷۱۱۵۶۶
۶۴امراله کوثری نژادکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات – ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند .برازجان خیابان مولوی ۲۸ هکتاری جنوبی کوچه اندیشه ۱ پلاک ۴۶۹۱۷۶۶۶۲۱۹۹
۶۵ امین کهن موکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزیبرازجان – جاده شاهزاده ابراهیم – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی۹۱۷۱۷۱۹۹۰۵
۶۶سید رضا گلستانهکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص و ارزیابی اراضی ، دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی ـ ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند ـ تشخیص اراضی جنگلی ، مراتع ، بیشه زارها و زراعی از یکدیگربوشهر – خیابان ورزش – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر۹۱۷۹۰۵۵۳۱۱
۶۷ابراهیم ملاییکشاورزی و منابع طبیعی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق کسب و پیشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی ـ ارزیابی محصولات کشاورزی در انبارها ، سیلوها ، سردخانه ها ، محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها ـ ارزیابی ـ رسیدگی به اختلافات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی ـ مساحی و تفکیک افراز و احراز و تفکیک نقشه در محدوده اراضی کشاورزی ، باغات و مراتع جنگلبوشهر – خیابان بهشت صادق – نرسیده به چهار راه فضیلت – کوچه فردوس ۴۲ کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۷۱۷۱۳۹۸۶
۶۸سید محمد موسویکشاورزی و منابع طبیعیارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغاتبوشهر – خیابان رئیسعلی دلواری – جنب چاپخانه علوی – سمت راست پلاک ۲۹۱۷۹۰۵۷۱۳۰
۶۹سهیل مهاجری برازجانکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی – تشخیص اراضی جنگلی و مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر – ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده ـارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغاتبوشهر – میدان معراج – روبروی فرودگاه – منازل سازمانی اداره کل منابع طبیعی۹۱۷۷۷۱۳۲۵۱
۷۰خدارحم نژاد حسینیکشاورزی و منابع طبیعی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق کسب و پیشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی ـ رسیدگی به اختلافات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی بوشهر – مدیریت امور اراضی استان بوشهر۹۱۷۱۷۱۵۸۰۹
۷۱علی اصغر نعمت دارکشاورزی و منابع طبیعیتشخیص اراضی جنگلی ، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها ـ ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها بوشهر – روبروی فرودگاه – اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر۹۱۱۱۹۷۰۱۹۸
۷۲نبی الله مرادیمحیط زیست طبیعیارزیابی تالاب ها ، بیشه زارها و تعیین میزان خسارت وارده به آنها بوشهر – خیابان توحید – آپارتمان تابان – واحد ۳۹۱۷۷۷۱۲۲۱۶
۷۳حمید دهدارگیاه پزشکیتشخیص آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز و برآورد میزان خسارت وارده به آنها اهرم – مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تنگستان۹۱۷۳۷۱۹۷۶۲
۷۴ شهرام کهندامپروری و دامپزشکیارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات و فرآورده های آنها ـ ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصولات و فرآورده های آنها سعدآباد ـ خیابان معلم روبروی زایشگاه پلاک ۶۵۹۱۷۷۷۳۴۳۲۰