کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

امروز دوشنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۳, ۰۵:۵۸ قبل از ظهر | 2024 ميلادی
کمیته افزایش صلاحیت

 

 

  کمیته افزایش صلاحیت رشته راه و ساختمان

 

۱

سید علاالدین موسوی

۰۹۱۷۱۷۱۷۸۵۳

سید احمد فارسی برازجانی

۰۹۱۷۱۷۱۹۵۰۳

بیژن باستانی

۰۹۱۷۳۷۲۹۵۶۲

غلامرضا سیه بازی

۰۹۱۷۱۷۲۱۲۶۹

سید احمد عیسی بیگی

۰۹۱۷۱۷۲۱۲۶۹

 

 

 کمیته افزایش صلاحیت رشته کشاورزی و منابع طبیعی

 

۲

خدارحم نژادحسینی

۰۹۱۷۱۷۱۵۸۰۹

احمد علی جهاندیده

۰۹۱۷۳۷۱۳۳۵۸

علی رهبریان

۰۹۱۷۷۷۱۱۳۸۱

مختار زلفی باوریانی

۰۹۱۷۱۷۳۷۱۱۲

کهزاد سرطاوی

۰۹۱۷۷۷۴۳۳۶۰

 

 

کمیته افزایش صلاحیت رشته حسابداری و حسابرسی

 

۳

علی فروزانی

۰۹۱۷۳۷۳۶۱۸۱


سید اسماعیل موسوی

۰۹۱۷۳۷۱۲۵۱۶

یوسف شهری

۰۹۱۷۷۷۲۴۲۹۱


 

 

کمیته افزایش صلاحیت رشته تعیین نفقه

 

۴

محمد کشاورز

۰۹۱۷۳۷۱۲۵۶۵


فریده جوکار

۰۹۱۷۷۷۳۰۳۹۹

جهانگیر زیراهی فرد

۰۹۱۷۷۷۵۷۶۷۱


 

کمیته افزایش صلاحیت رشته وسائط نقلیه دریایی و غواصی

۵

عبدالخالق روانبد

۰۹۱۷۱۷۱۲۸۴۸

رزاق زاهدی

۰۹۱۷۳۷۱۱۵۷۸

علی بارگاهی

۰۹۱۷۷۷۶۸۹۵۵

 

 

کمیته افزایش صلاحیت رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات ساختمانی

 

۶

عبدالحسن تنگستانی

۰۹۱۷۳۷۱۷۵۹۵

علیرضا قائد

۰۹۱۷۱۷۲۱۱۹۵

سید جواد مهدوی مرتضوی

۰۹۱۷۷۷۲۲۹۳۳

 

کمیته افزایش صلاحیت رشته تاسیسات ساختمانی

۷

هدایت الله سروش مهر

۰۹۱۷۳۷۷۱۷۲۹

محمدرضا احمدپیری

۰۹۱۷۳۷۲۷۱۹۱

معصومه تمیمی

۰۹۱۷۷۷۳۱۵۹۷

 

کمیته افزایش صلاحیت رشته برق، الکترونیک و مخابرات

۸

محمودرضا فارسی برازجانی

۰۹۱۷۱۷۲۲۰۹۹

مهرداد ارژنگ نژاد

۰۹۱۷۳۷۱۰۹۵۳

علی کریمی

۰۹۱۲۶۸۷۷۹۵۲

 

کمیته افزایش صلاحیت رشته امور ثبتی

۹

محمود صابردشتی

۰۹۱۷۳۷۱۳۸۸۲

رحیم برقک

۰۹۱۷۳۷۱۲۴۸۴

حمید رستمی

۰۹۱۷۳۷۱۲۱۸۳

 

کمیته افزایش صلاحیت رشته مهندسی آب

۱۰

پرویز سرخوش

۰۹۱۷۷۱۸۸۴۰۸

حسین رادمنش

۰۹۱۲۱۴۵۳۷۴۲

سرتیپ جوان

۰۹۱۷۷۱۹۴۸۵۰

 

 

 

ورود به سامانه آموزشي كانون