کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

امروز دوشنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۳, ۰۵:۴۵ قبل از ظهر | 2024 ميلادی
شورای عالی

فرایند جامع کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۰

چارت اجرایی و فرمت های ویژه نظام نامه کارآموزی

آیین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۸

جداول تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۸

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری

بخشنامه اجرای ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی

آیین نامه داخلی هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری

منشور اخلاق حرفه ای کارشناس

نظام نامه آموزش شورای عالی

نظام نامه حوزه جغرافیایی

نظام نامه کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری

نظام نامه کمیسیون مشورتی صلاحیت

نظام نامه نحوه اعطای صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری

نظام نامه نحوه نقل و انتقالات کارشناس رسمی دادگستری

آیین نامه رسیدگی به شکایات

شیوه نامه ارجاع عادلانه کار کارشناسی و ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی کانون

ورود به سامانه آموزشي كانون