کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

امروز شنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۲, ۱۱:۰۴ قبل از ظهر | 2023 ميلادی
برگزاری مجمع عمومی سالیانه سال ۱۴۰۲ …

جلسه مجمع عمومی سالانه کانون

جلسه مجمع عمومی سالیانه سال ۱۴۰۲ در خصوص عملکرد کانون در سال ۱۴۰۱ راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ با حضور اکثریت نسبی کارشناسان رسمی عضو کانون بوشهر تشکیل گردید. در این جلسه رئیس کانون عملکرد یکساله کانون را ارائه کرد و در ادامه بازرس کانون گزارش عملکرد بودجه و صورت های مالی کانون را ارائه داد و رای گیری لازم برای عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ انجام و تصویب شد در ادامه جلسه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ کانون توسط رئیس کانون ارائه گردید این بودجه رشد ۳۳ درصدی نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ دارد و سپس بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ به رای حاضرین در مجمع گذاشته شد و تصویب شد. در خاتمه پیشنهادات ویژه و خط مشی سال ۱۴۰۲ مطرح و تصویب شد مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به صندوق رفاه و مبلغ ۳۰ میلیارد ریال برای احداث ساختمان اداری در زمین نیایش اختصاص و تصویب گردید. 

آقایان مهندس داریوش بازگیریان و ستار خورشیدی ناظرین شورای عالی در جلسه بصورت مجازی شرکت کردند و بیاناتی در خصوص عملکرد یکساله شورای عالی ایراد نمودند. 

جلسه مجمع عمومی سالانه کانون در ساعت ۱۴ خاتمه یافت.

 

 

 

ورود به سامانه آموزشي كانون