کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

امروز دوشنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۳, ۰۷:۵۵ قبل از ظهر | 2024 ميلادی
فایل های آموزشی دوره کارآموزی

     آشنایی با تشکیلات قضایی و دادگستری(دانلود pdf)

   کاربرد نرم افزار گوگل ارت در کارشناسی (دانلود pdf)  

   فلسفه کارشناسی و مسؤولیت مدنی (دانلود pdf )

  قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین نامه های مربوطه (دانلود pdf)  

 ژئورفرنس کردن نقشه ها و عکس های هوایی (دانلود pdf)

  مبانی کارشناسی و توجیه اهمیت و جایگاه کارشناس رسمی دادگستری (دانلود pdf)

  آشنایی با تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری (دانلود pdf)

 قوانین و مقررات مرتبط با امر کارشناسی (دانلود pdf)

 آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی (دانلود pdf)

 آموزش GPS گوشی همراه (دانلود pdf)  

   نحوه ارسال الکترونیکی گزارشات کارشناسی (دانلود pdf)

 آموزش نظریه نویسی  (دانلود pdf)  

 آموزش نظام نامه ها و دستورالعمل های شورای عالی ( دانلود pdf

ورود به سامانه آموزشي كانون