کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

امروز چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳, ۰۹:۰۰ قبل از ظهر | 2024 ميلادی
فهرست همکاران کانون

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

نام و نام خانوادگی سمت تلفن 
احمد دوانی رییس کانون  تلفن داخلی ۱۸
غلامحسین قاسمی حراست کانون تلفن داخلی ۱۳
محمد نظری مسئول دفتر رییس کانون و صندوق رفاه تلفن داخلی ۱۶
نرگس بدیعی امور مالی تلفن داخلی ۱۷
هاجرالسادات دانشی امور اداری  تلفن داخلی ۱۵
یلدا نوروزی قراگزلو آموزش، کارآموزان، روابط عمومی، GIS تلفن داخلی ۲۷
عباس هاشمی رسیدگی به شکایات تلفن داخلی ۱۲
امیر آشنا انفورماتیک و امور مالی تلفن داخلی ۱۷
محمدرضا شیخیانی کارپرداز تلفن داخلی ۱۶
حمید مزارعی صندوق رفاه تلفن داخلی ۲۹

ورود به سامانه آموزشي كانون