کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

امروز سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲, ۲۳:۰۱ بعد از ظهر | 2023 ميلادی
نشست صمیمی هیات مدیره کانون با رئیس کل دادگستری استان بوشهر ….

نشست صمیمی هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با رئیس کل محترم دادگستری استان بوشهر در محل دفتر رئیس کل دادگستری استان بوشهر برگزار گردید ، این جلسه  با حضور مدیر کل حفاظت دادگستری، معاون فنی آوری اطلاعات دادگستری، رئیس کل شورای حل اختلاف استان و معاون توسعه منابع انسانی دادگستری کل استان برگزار گردید ، در این دیدار ابتدا رئیس کانون کارشناسان و اعضا هیات مدیره کانون مختصری از تاریخچه کانون بوشهر و مسایل مشکلات اجرایی بخش کارشناسی رسمی دادگستری استان ،  ارائه کردند ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۸۲ با ۱۳ نفر آغاز به کار نموده و هم اکنون با ۴۸۵ نفر کارشناس رسمی در ۴۵ رشته کارشناسی خدمات کارشناسی به دادگاهها و ادارات و مردم ارائه می دهند .

رئوس مهمترین مشکلات مطروحه در بخش کارشناسی :

 • تقاضای عدم ارجاع به کارشناسان خبره محلی
 • تقاضای عدم ارجاع به کارشناسان خارج از استان در مواردی که تعداد کافی کارشناس در استان داریم
 • تقاضای اکید عدم پرداخت دستمزد کارشناسی بصورت نقدی در شوراهای حل اختلاف
 • لزوم توزیع عادلانه امور کارشناسی در شعب
 • تقاضا داریم شرکت های بزرگ نفت و گاز فعال در استان بوشهر امور کارشناسی خود را به کارشناسان بومی استان ارجاع نمایند.
 • با توجه به تورم اقتصادی تقاضا داریم دادگاه های استان دستمزد کارشناس را بر اساس تعرفه قانون مصوب قوه قضائیه پرداخت نمایند.
 • تقاضا داریم شهرداریها و ادارات دولتی و بانکها ، به منظور جلوگیری از انحصاری شدن ارجاع کار ، هرگونه درخواست امور کارشناسی را از طریق مکاتبه با کانون ارجاع نمایند.
 • شرکت های خصوصی تشکیل شده کنار بانک ها از نظر قانونی مجاز نیستند بخشی از دستمزد قانونی کارشناس را بعنوان درآمد خود اخذ نمایند.
 • خیلی مهم است که دادگاهها امور کارشناسی را بر اساس رشته و صلاحیت تخصصی ارجاع دهند.
 • با توجه به شرایط بهداشتی حاکم، با توجه به اینکه گزارشات کارشناسی با سامانه عدل ایران به دادگاهها ارسال می گردد ضرورت دارد که شعب دادگاهها فیش دستمزد کارشناسان را از طریق سامانه عدل ایران برای کارشناس ارسال نمایند تا کارشناس مجبور نباشد برای اخذ فیش مراجعه حضوری داشته باشد.

در ادامه جلسه معاونین قضائی رئیس کل مسائل و مشکلات مربوط به کارشناس را بیان نمودند ه اهم آن عبارت است از:

 • عدم تحویل به موقع گزارشات کارشناسی به دادگاه و فراهم شدن اطاله دادرسی
 • عدم حضور بموقع در جلسات و بازدید های کارشناسی و فراهم شدن اطاله دادرسی
 • عدم پاسخگویی کانون به شکایات مطروحه قضائی در خصوص اطاله دادرسی
 • وجود اختلاف فاحش در نظریات کارشناسی در ارزیابی ها قابل توجیه نیست
 • وجود اختلاف فاحش در تشخیص نوعیت اراضی و در تفسیر عکس های هوایی قابل توجیه فنی نیست
 • کارشناس مکلف است فقط در چهارچوب قرار کارشناسی اظهار نظر نماید، گاها در نظریه کاترشناسی وارد مقوله قضاوت میشوند .
 • کارشناسان بایستی بصورت هیئتی بازدید و گزارش خود را بعد از تشکیل جلسات مشورتی مکتوب نمایند .
 • گزارش کارشناسی باید شفاف و واضح و مستدل و قابل استفاده برای قاضی باشد .

در جمع بندی جلسه جناب آقای دکتر جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیانات مبسوطی ایراد داشتند ضمن برشمردن اهمیت حضور کارشناس در پرونده بعنوان شخصی که با نظر فنی خود کمک بسیار خوبی برای کشف واقعیت به قاضی می کند و در واقع کارشناس بازوی فنی قاضی است به همین دلیل دقت در سلامت گزارش کارشناسی و انجام بموقع اقدامات کارشناسی ، بسیار موثر است و هر گونه اشتباه می تواند موجب تضییع حقوق مظلومان و اطاله دادرسی گردد لذا لازمه کارشناسی دقت و سلامت گزارش و تحویل بموقع گزارش به دادگاه میباشد . از رییس و هیئت مدیره کانون میخواهم هر چه میتوانند در بحث سلامت کار و آموزش و پیشگیری از بروز تخلف برنامه ریزی و اقدامات شایان توجهی داشته باشند . دادگاه انتظامی کانون بایستی تقویت شود .. در خصوص ارجاع کارشناسی به کارشناسان خبره محلی تاکید دارم که معاونین قضایی و حفاظت دادگستری  بررسی لازم بعمل آورند و جلو ارجاع به خبره محلی رابگیرند ، با وجود تعداد زیاد کارشناسی رسمی در استان ،  ارجاع به خبره محلی ممنوع است و حتی در صورت کمبود کارشناس رسمی نیز ، اولویت با کارشناسان حوزه همجوار میباشد . فیش های دستمزد کارشناسی باید با سامانه ارسال گردد ، همانطور که گزارش کارشناسی از طریق سامانه عدل ایران به دادگاه ارسال میشود لازم است فیش دستمزد هم با سامانه به کارشناس تحویل شود تا مراجعات کمتر شود . لازمست مسایل مشکلات مطروحه توسط هیئت مدیر کانون بصورت خاص در کمیته تسهیل فرایند مطرح و بررسی و تصمیم گیری شود/پایان

ورود به سامانه آموزشي كانون