کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

امروز دوشنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۳, ۰۶:۵۹ قبل از ظهر | 2024 ميلادی
نشست مشترک بانک تجارت و کانون کارشناسان …

جلسه مشترک رئیس بانک تجارت استان بوشهر با رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

 

جلسه مشترک رئیس بانک تجارت استان بوشهر با رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ برگزار گردید در این جلسه موارد مشترک کاری بحث و بررسی شد. در پایان مقرر گردید کارشناسانی که تقاضای استفاده از تسهیلات منابع داخلی بانک تجارت را دارند طی معرفی نامه کتبی توسط کانون به بانک معرفی شوند. همچنین سرپرست شعب بانک تجارت استان اظهار داشتند که امور کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بانک را از طریق مکاتبه و درخواست به کانون ارجاع نمایند.

 

 

 

روابط عمومی کانون

ورود به سامانه آموزشي كانون