کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

امروز یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۳, ۰۹:۰۴ قبل از ظهر | 2024 ميلادی
هیات مدیره قبلی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

هیات مدیره دوره اول 
نام و نام خانوادگی  سمت
آقای مهرداد شاهین رییس هیات مدیره
آقای تیمور سلاح برزین نائب رییس هیات مدیره
آقای علی رایانی دبیر هیات مدیره
آقای ناصر نوری خواه مسئول امور مالی هیات مدیره
آقای محمود صابردشتی عضو اصلی هیات مدیره
آقای ابراهیم ملائی عضو علی البدل هیات مدیره
اقای احمد دوانی عضو علی البدل هیات مدیره
آقای بیژن باستانی دادستان انتظامی
آقای احمد علی جهاندیده  بازرس
اقای عبدالحسن تنگستانی بازرس

 

هیات مدیره دوره دوم
نام و نام خانوادگی  سمت
اقای احمد دوانی رییس هیات مدیره
آقای سردار کشتکار نائب رییس هیات مدیره
آقای تیمور سلاح برزین دبیر هیات مدیره
آقای ناصر نوری خواه مسئول امور مالی هیات مدیره
آقای مهرداد شاهین عضو اصلی هیات مدیره
آقای ناصر نوری خواه عضو علی البدل هیات مدیره
خانم فریبا غریب زاده عضو علی البدل هیات مدیره
آقای بیژن باستانی دادستان انتظامی
آقای مهرداد عباسی بازرس
آقای محمدرضا فارسی برازجانی بازرس

 

هیات مدیره دوره سوم
نام و نام خانوادگی  سمت
اقای احمد دوانی رییس هیات مدیره
آقای علی فروزانی نائب رییس هیات مدیره
آقای عبدالرحمن فروزانی دبیر هیات مدیره
آقای عبدالحسن تنگستانی مسئول امور مالی هیات مدیره
آقای بیژن باستانی عضو اصلی هیات مدیره
آقای محمدرضا تردست عضو علی البدل هیات مدیره
آقای علیرضا مرادی عضو علی البدل هیات مدیره
آقای احمد فارسی برازجانی دادستان انتظامی
آقای محمودرضا فارسی برازجانی بازرس
آقای علیرضا قائد بازرس

 

 

 

ورود به سامانه آموزشي كانون