کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

امروز سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲, ۲۲:۳۳ بعد از ظهر | 2023 ميلادی
هیات مدیره

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

   

  

نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

سمت

شماره پروانه

تلفن همراه

عکس

۱

احمد دوانی

کشاورزی و منابع طبیعی

رییس هیات مدیره

۳۵-۰۰-۵۷-۰۰۲۴

۰۹۱۷۱۷۵۵۵۸۴

۲

علی فروزانی

حسابداری و حسابرسی

نائب رییس هیات مدیره

۳۵-۰۱-۳۷-۰۱۲۲

۰۹۱۷۳۷۳۶۱۸۱

۳

عبدالحسن تنگستانی

برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

مسئول امور مالی

۳۵-۰۰-۲۵-۰۰۱۷

۰۹۱۷۳۷۱۷۵۹۵

۴

عبدالرحمن فرامرزی

کشاورزی و منابع طبیعی

دبیر هیات مدیره

۳۵-۰۳-۵۷-۰۲۵۹

۰۹۱۷۳۷۳۱۷۷۴

۵

بیژن باستانی

راه و ساختمان

عضو هیات مدیره

۳۵-۰۰-۴۱-۰۰۱۵

۰۹۱۷۳۷۲۹۵۶۲

 

۶

علیرضا قائد

برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

بازرس

۳۵-۰۱-۲۵-۰۰۷۷

۰۹۱۷۱۷۲۱۱۹۵

۷

محمودرضا فارسی برازجانی

برق، الکترونیک و مخابرات

بازرس

۳۵-۰۱-۲۴-۰۰۵۸

۰۹۱۷۱۷۲۲۰۹۹

۸

محمدرضا تردست

مواد

عضو علی البدل

۳۵-۰۱-۷۳-۰۲۵۱

۰۹۱۷۱۷۱۳۲۵۴

۹

علیرضا مرادی

راه و ساختمان

عضو علی البدل

۳۵-۰۰-۴۱-۰۰۶۳

۰۹۱۷۷۷۵۷۸۷۲

۱۰

احمد فارسی برازجانی

راه و ساختمان

دادستان

۳۵-۰۰-۴۱-۰۰۱۲

۰۹۱۷۱۷۱۹۵۰۳

۱۱

محمد کشاورز

تعیین نفقه

معاون دادستان

۳۵-۰۱-۳۳-۰۱۶۰

۰۹۱۷۳۷۱۲۵۶۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورود به سامانه آموزشي كانون