کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

امروز چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳, ۱۰:۲۳ قبل از ظهر | 2024 ميلادی
گروه های تخصصی کانون

گروه های تخصصی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

گروه تخصصی راه و ساختمان

نام و نام خانوادگی

رشته

تلفن

عکس

سید علاالدین موسوی

راه و ساختمان

۰۹۱۷۱۷۱۷۸۵۳

شهرام عطایی بندر زاده

راه و ساختمان

۰۹۱۷۱۷۲۱۶۳۳

 

نادر گرامی

راه و ساختمان

۰۹۱۷۱۷۰۵۷۴۱

 

صادق غلامی جاکی

راه و ساختمان

۰۹۱۷۳۷۳۶۰۰۱

 

حبیب اله حسینی

راه و ساختمان

۰۹۱۷۳۷۷۱۱۶۰

 

ناصر نوری خواه

راه و ساختمان

۰۹۱۷۳۷۱۵۲۸۹

 

 

گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

نام و نام خانوادگی

رشته

تلفن

عکس

امراله احمدی

کشاورزی و منابع طبیعی

۰۹۱۷۷۷۲۲۵۴۰

 

نازنین عرفانی

کشاورزی و منابع طبیعی

۰۹۱۷۱۷۳۰۶۵۵

 

غلامرضا راهی

کشاورزی و منابع طبیعی

۰۹۱۱۷۲۱۰۷۸

 

عبدالرحمن فرامرزی

کشاورزی و منابع طبیعی

۰۹۱۷۳۷۳۱۷۷۴

 

ابراهیم ملائی

کشاورزی و منابع طبیعی

۰۹۱۷۱۷۱۳۹۸۶

 

 

گروه تخصصی صنعت و فن

نام و نام خانوادگی

رشته

تلفن

عکس

علی کریمی

برق الکترونیک و مخابرات

۰۹۱۲۶۸۷۷۹۵۲

 

عبدالحسن تنگستانی

برق ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

۰۹۱۷۳۷۱۷۵۹۵

 

علیرضا قائد

برق ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

۰۹۱۷۱۷۲۱۱۹۵

 

محمودرضا فارسی برازجانی

برق الکترونیک و مخابرات

۰۹۱۷۱۷۲۲۰۹۹

 

محمدرضا احمدپیری

تاسیسات ساختمانی

۰۹۱۷۳۷۲۷۱۹۱

 

یدالله محمدیان

برق ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

۰۹۱۷۳۷۱۷۳۴۷

 

توانگر نجفی

برق الکترونیک و مخابرات

۰۹۱۷۷۷۲۴۳۸۶

 

ورود به سامانه آموزشي كانون