کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

امروز یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۳, ۱۰:۰۰ قبل از ظهر | 2024 ميلادی
برگزاری جلسه اتیان سوگند کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر …

جلسه اتیان سوگند ۱۳ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر با حضور آقای گشتاسبی رئیس کل شورای حل اختلاف استان بوشهر و هیات مدیره کانون کارشناسان رأس ساعت ۱۳مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ برگزار گردید. ابتدا آقای احمد دوانی رئیس هیات مدیره کانون کارشناسان نکات مهم و کلیدی در خصوص وظایف کارشناسان و حفظ شئونات کارشناسی و حضور بموقع در جلسات دادگاه و تهیه گزارش کارشناسی دقیق ، مستند و شفاف و تحویل بموقع گزارش به دادگاه به کارشناسان جدید یادآور شدند.

در خاتمه آقای گشتاسبی رئیس کل شورای حل اختلاف استان بوشهر بیانات مبسوطی در خصوص لزوم رعایت وظایف قانونی و نقش و جایگاه خطیر و مهم کارشناس ایراد داشتند. در خاتمه حضار قیام نمودند و مراسم اتیان سوگند قرائت گردید و جلسه پایان پذیرفت.

 

روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

۱۳/۱۲/۱۴۰۱

ورود به سامانه آموزشي كانون