کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

امروز دوشنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۳, ۰۷:۰۴ قبل از ظهر | 2024 ميلادی
فایل های آموزشی دوره کارآموزی

آشنایی با تشکیلات قضایی و دادگستری(دانلود pdf)

کاربرد نرم افزار گوگل ارت در کارشناسی (دانلود pdf)  

فلسفه کارشناسی و مسؤولیت مدنی (دانلود pdf )

قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین نامه های مربوطه (دانلود pdf)  

ژئورفرنس کردن نقشه ها و عکس های هوایی (دانلود pdf)

مبانی کارشناسی و توجیه اهمیت و جایگاه کارشناس رسمی دادگستری (دانلود pdf)

آشنایی با تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری (دانلود pdf)

قوانین و مقررات مرتبط با امر کارشناسی (دانلود pdf)

آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی (دانلود pdf)

آموزش GPS گوشی همراه (دانلود pdf)  

نحوه ارسال الکترونیکی گزارشات کارشناسی (دانلود pdf)

آموزش نظریه نویسی  (دانلود pdf)  

آموزش نظام نامه ها و دستورالعمل های شورای عالی ( دانلود pdf

ورود به سامانه آموزشي كانون