فایل های آموزشی دوره کارآموزی

     آشنایی با تشکیلات قضایی و دادگستری(دانلود pdf)    کاربرد نرم افزار گوگل ارت در کارشناسی (دانلود pdf)      فلسفه کارشناسی و مسؤولیت مدنی (دانلود pdf )   قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین نامه های مربوطه (دانلود pdf)    ژئورفرنس کردن نقشه ها و عکس های هوایی (دانلود pdf)   مبانی کارشناسی و توجیه …

فایل های آموزشی دوره کارآموزی ادامه »