اطلاعیه مهم در مورد آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

احتراما به اطلاع متقاضیان محترم آزمون کارشناس رسمی دادگستری که نسبت به آزمون مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ اعتراض دارند می‌رساند برای ثبت اعتراض خود مطابق با دستورالعملها و مهلت تعیین شده می توانند به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایند. https://request.sanjesh.org/noetrequest/login